Beleid

Communicatie
HC De Meeuwen informeert haar leden via de website en correspondeert voornamelijk via e-mail. Persoonsgebonden informatie is alleen toegankelijk op het privé gedeelte van de website. Alleen leden beschikken over inlogmogelijkheid.

Inspraak
Jaarlijks is er een Algemene Ledenvergadering; ouders van jeugdleden hebben stemrecht.

Competitie
Op speeldagen is een bestuurslid aanwezig. Het bestuurslid kan voor alle zaken worden aangesproken. 

Selectiebeleid
HC De Meeuwen heeft een selectiebeleid. Dit document is in te zien voor leden van HC De Meeuwen via LisaTeam (Club / Documenten / Selectie)

Klachtenregeling
HC De Meeuwen heeft een klachtenregeling. Dit document is in te zien voor leden van HC De Meeuwen via LisaTeam (Club / Documenten / Klachtenregeling)

Vertrouwenscontactpersonen
Omdat wij een veilige vereniging willen zijn zijn er vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Meer informatie over dit onderwerp is voor leden van HC De Meeuwen te vinden via LisaTeam (Club / Documenten / Vertrouwenscontactpersonen)

Veiligheid
We willen onze leden laten sporten op een veilige en sportieve manier. Trainers, coaches en scheidsrechters letten hierop tijdens de trainingen en wedstrijden. In dit verband is het dragen van scheenbeschermers en een mondbitje (tandbeschermer) verplicht. Om dezelfde reden kunnen nieuwe (ongeoefende) leden niet direct meedoen met competitiewedstrijden. Het is noodzakelijk eerst vertrouwd te raken met de hockeystick en enige balvaardigheid aan te leren. Na enkele trainingen zal de coach - in overleg met de trainer - de speler kunnen opstellen.

Overigens is de vereniging (voor leden) verzekerd. Kijk voor meer informatie bij Lidmaatschap.

Huisregels
 • Discriminatie, intimidatie of ander wangedrag wordt niet getolereerd.
 • Aanwijzingen van personeel en huisregels moeten worden opgevolgd.
 • Betreding van het gehele terrein is op eigen risico.
 • Bestuur en/of de vereniging is niet aansprakelijk bij verlies en/of schade aan persoonlijke eigendommen.
 • Het clubhuis is rookvrij.
 • Bestuursleden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun dienst.
 • Overmatig alcoholgebruik en het gebruik van drugs wordt niet geaccepteerd.
 • De barbezetting heeft het recht alcohol te weigeren aan personen die een functie vervullen als coach, rijders etc. 
 • Alcohol wordt op zaterdag alleen na 16.00 uur geschonken en alleen aan personen boven 18 jaar. Aan ouderen wordt geen alcohol verkocht wanneer deze bedoeld is voor jongeren onder de 18 jaar. Zo nodig wordt om legitimatie gevraagd. 
 • Meegebrachte alcoholische dranken mogen niet op het terrein van de vereniging worden genuttigd.
 • Consumpties mogen alleen in de kantine of op het terras worden genuttigd (dus niet in kleedkamers of langs het veld). 
 • Scheen- en gebitsbeschermers zijn verplicht tijdens het spelen.
 • Alleen leden kunnen deelnemen aan de competitiewedstrijden.

  In alle situaties waarin deze huisregels niet voorzien, beslist het bestuur.