Contributie

Een hockeyseizoen begint op 1 augustus en eindigt op 31 juli. In de Algemene Leden Vergadering van 2006 is besloten de bedragen jaarlijks te verhogen met € 2,50. Contributie is leeftijdgebonden; ongeacht in welk team iemand speelt. Bepalend is de leeftijd die iemand op 1 oktober heeft. 


Betalen

Nieuwe leden betalen eenmalig € 10 inschrijfgeld. HC De Meeuwen werkt met automatische incasso, waarbij de contributie in drie  termijnen wordt geïnd  (september, november en februari). Op verzoek kan de contributie ook in één keer in september geïnd worden. Leden die geen machtiging afgeven, moeten de contributie in één keer in september betalen. Bij niet tijdige betaling, of stornering van de automatische incasso wordt, conform de wettelijke regels, 15% incassokosten in rekening gebracht met een minimum € 40,00.

Wanneer het u niet lukt het contributiebedrag te betalen, moet u contact opnemen met de penningmeester. In overleg kijken we naar een betalingsregeling.


Contributie seizoen 2019/2020   

Team

leeftijd

euro´s

team

leeftijd

euro´s

kabouters

4 tot 6

  77,50

junioren B

14 tot 16

210,00  

junioren F

6 tot 8

135,00

junioren A

16 tot 18

210,00

junioren E

8 tot 10

170,00

senioren

18 tot 35

210,00

junioren D

10 tot 12

190,00

veteranen

35 plus

230,00

junioren C

12 tot 14

210,00

trimmers/starters

20 plus

170,00


Korting

De club kent een studententarief om te stimuleren dat jeugdleden niet meteen opzeggen zodra ze elders gaan studeren. Dit komt neer op een korting van € 45,- voor leden die buiten de Noordoostpolder wonen én studeren.

Bij meerdere leden in één gezin, die een heel verenigingsjaar lid zijn, geldt gezinskorting. Het derde en navolgende gezinslid (wonend op hetzelfde adres) krijgt € 45,- korting.

Voor het afsluiten van een lidmaatschap na 30 november geldt een kortingspercentage op de contributie volgens onderstaande tabel.

Korting

 augustus-november 0 %
 december-april
 50 %
 mei-juli  alleen inschrijfgeld


Met al uw vragen over het bovenstaande kunt u terecht bij [email protected]