Organisatie

Accommodatie
Douwe Scheepsma commissielid
Dennis Gebbink Toegevoegd vanuit bestuur
Bestuur
Michiel Nijhuis voorzitter
Niels Breukel secretaris
Hein Verweij penningmeester
Dennis Gebbink bestuurslid
Maudy Hoekstra - de Raad bestuurslid
Club van 50
Willem van Tilburg commissielid
Hein Verweij Toegevoegd vanuit bestuur
Geschillencommissie
Piet van der Ende commissielid
Mark Peters commissielid
Huisstijl & Interieur
Dennis Gebbink Toegevoegd vanuit bestuur
Jeugdbestuur
vacature commissielid
Carolien Boer coördinator
Yfke Platje coördinator
Michiel Nijhuis Namens bestuur
Kantine
Niels de Lange commissielid
Cora Richter commissielid
Hein Verweij Toegevoegd vanuit bestuur
Kascontrole
Siebold Zijlstra commissielid
Elise Vroonhof commissielid
Materiaal
Michel de Boer commissielid
Hein Verweij Toegevoegd vanuit bestuur
Merchandise
vacature commissielid
Hein Verweij Toegevoegd vanuit bestuur
Scholierensport
Margreet Hovenkamp commissielid
Janneke Veld commissielid
Maudy Hoekstra - de Raad Toegevoegd vanuit bestuur
Sponsoring
Willem van Tilburg voorzitter
Barry Brockhoff commissielid
John Heijen commissielid
René Breukel commissielid
Hein Verweij Toegevoegd vanuit bestuur
Technische commissie
Edwin Nijhof voorzitter
Margreet Hovenkamp commissielid
Siebold Zijlstra commissielid
Janneke Veld commissielid
Maudy Hoekstra - de Raad Toegevoegd vanuit bestuur
VertrouwensContactPersoon
Jeanette Holstein commissielid
Mark Peters commissielid
Vrijwilligers
Niels Breukel Toegevoegd vanuit bestuur
Wedstrijdsecretariaat
Edwin Nijhof commissielid
zaalcompetitie
vacature commissielid
Maudy Hoekstra - de Raad Toegevoegd vanuit bestuur