Algemene Ledenvergadering

vrijdag 25 september 2020   |   19:15 - 21:30   |   Clubhuis
Beste Meeuw,

Hierbij nodigt het bestuur je uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 25 september 2020. De aanvang is 19:30 uur, maar we verzoeken je om rond 19:15 uur aanwezig te zijn. Dan kunnen we nog even een kopje koffie/thee halen en bijpraten, zodat we ook echt om 19:30 uur kunnen beginnen. Uiterlijk 21.30 uur sluiten we de vergadering.

In verband met de 1,5 meter maatregel, kunnen maximaal 25 leden (onder voorbehoud van de dan geldende maatregelen) de ALV fysiek bijwonen. We vragen je daarom om je van te voren aan te melden voor deze vergadering. Aanmelden kan t/m donderdagmiddag 24 september via LISA of via de Hockey App. In de App klik je op Meer -> Evenementen -> ALV 2020. Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst. Bij meer dan 25 aanmeldingen is het alleen mogelijk om via  Microsoft Teams (online vergaderen) de vergadering bij te wonen. 

Hoewel de ALV bezoekersaantallen uit het verleden geen garantie geven voor de toekomst, verwachten we iedereen gewoon fysiek te kunnen en mogen ontvangen.

Mocht je bezwaar willen maken tegen deze wijze van vergaderen dan vernemen wij dat graag zo spoedig mogelijk, onder vermelding van je reden. Stuur je bezwaar naar [email protected]

De uitnodiging met agenda ontvang je half september. De stukken voor de jaarvergadering zullen uiterlijk een week van tevoren op onze website gepubliceerd worden. Het bestuur gaat graag met jullie in gesprek. Wij hopen dan ook veel leden te kunnen begroeten (dan wel in persoon, dan wel virtueel)!

Met sportieve groet,

Maartje Villerius
Secretaris | HC De Meeuwen