Organisatie

Accommodatie
Johan Bode namens bestuur
Hidde Emmink commissielid
Activiteiten
Mariska van den Burg voorzitter
Carolien de Wilde commissielid
Martine Hulzinga commissielid
Lyan van der Horst commissielid
Miranda Maayen commissielid
Astrid Noteboom commissielid
Mirjam Lindgreen commissielid
Tineke Nederlof commissielid
Petra van der Sluis commissielid
Manon Van Gurp commissielid
Marije Breman commissielid
Bestuur
Maudy Hoekstra - de Raad voorzitter
Miranda Van Kessel secretaris
Jarno Smit penningmeester
Johan Bode bestuurslid
Niels Breukel bestuurslid
Club van 50
Willem van Tilburg commissielid
Jarno Smit Toegevoegd vanuit bestuur
Geschillencommissie
Piet van der Ende commissielid
Mark Peters commissielid
Jeugdbestuur
vacature commissielid
Carolien de Wilde coördinator
Yfke Platje coördinator
vacature namens bestuur
Kantine
Niels de Lange coördinator
Jarno Smit Toegevoegd vanuit bestuur
vacature commissielid
Kascontrole
Siebold Zijlstra commissielid
Michel de Boer commissielid
Materiaal
Michel de Boer commissielid
Jarno Smit Toegevoegd vanuit bestuur
Merchandise
vacature commissielid
vacature Toegevoegd vanuit bestuur
Scholierensport
Margreet Hovenkamp commissielid
Janneke Veld commissielid
Maudy Hoekstra - de Raad Toegevoegd vanuit bestuur
Sponsoring
Willem van Tilburg voorzitter
Jan Sipke Hulzinga commissielid
John Heijen commissielid
Leo Breukel commissielid
Jarno Smit Toegevoegd vanuit bestuur
Technische commissie
Jorrit Peters voorzitter
Bart van der Hoek commissielid
Siebold Zijlstra commissielid
Steven Nijhof commissielid
Maudy Hoekstra - de Raad Toegevoegd vanuit bestuur
VertrouwensContactPersoon
Jeanette Holstein commissielid
Mark Peters commissielid
Vrijwilligers
Michiel Nijhuis coördinator
Maudy Hoekstra - de Raad Toegevoegd vanuit bestuur
Wedstrijdsecretariaat
Siebold Zijlstra commissielid
zaalcompetitie
vacature commissielid
Johan Bode Toegevoegd vanuit bestuur