Vooraankondiging Algemene Leden Vergadering 27 september

19-8 Nieuws
Beste Meeuw,

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Ledenvergadering die vrijdag 27 september 2019 wordt gehouden in het clubhuis. De aanvang is 19:30 uur, maar we verzoeken u om rond 19:15 uur aanwezig te zijn. Dan kunt u nog even een kopje koffie/thee halen en bijpraten, zodat we ook echt om 19:30 uur kunnen beginnen. Uiterlijk 21.30 uur sluiten we de vergadering.

De uitnodiging met agenda ontvangt u half september. De stukken voor de jaarvergadering zullen uiterlijk een week van tevoren op onze website gepubliceerd worden.

Het bestuur gaat graag met u in gesprek. Wij hopen dan ook veel leden te kunnen begroeten!

Met sportieve groet,

Maartje Villerius
Secretaris | HC De Meeuwen
 
19-8-2020 Bestuur