Corona-update

23-2 Nieuws

Update: 23 februari 2021   


Op dinsdag 23 februari vindt/vond er weer een persconferentie plaats. Mocht de inhoud hiervan gevolgen hebben voor onze geliefde hockeysport, dan gaat de KNHB samen met de andere sportbonden en NOC*NSF in overleg en passen wij de informatie op onze website zo snel mogelijk weer aan.Coronavirus en hockey


Tijdens de persconferentie van 2 februari liet het kabinet weten dat de huidige lockdown in ieder geval verlengd wordt tot en met 2 maart 2021. Van de nieuwe aanscherpingen is met name de avondklok nog steeds direct van invloed op de hockeysport.


Tot en met (in elk geval) dinsdag 2 maart moeten mensen vanaf 21.00 uur thuis zijn tenzij zij tot een uitzonderingsgroep behoren. Deze beslissing vraagt veel van onze trainers en vrijwilligers. Het betekent concreet voor on dat de jeugdtrainingen zo moeten worden ingepland dat kinderen en begeleiders buiten kunnen sporten en vervolgens op tijd thuis kunnen zijn.


 

Nog steeds geldt voor ons dat iedereen vanaf 18 jaar in groepjes van maximaal twee personen op anderhalve meter mag sporten. De jeugd tot 18 jaar mag blijven sporten in teamverband zonder dat ze anderhalve meter afstand van elkaar in acht hoeven te nemen. 


 

Geldende maatregelen

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in groepjes met niet meer dan twee personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Voor kinderen tot 18 jaar: sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan.
 • Jeugdteams mogen blijven trainen zonder restricties. Aan jeugdteams blijft het toegestaan onderlinge wedstrijden binnen de club te spelen.
 • Het clubhuis, de douches en kleedkamers bijven gesloten (toilet blijft toegankelijk)


Let op: de leeftijdsgrenzen kunnen voor de hockeysport als volgt geïnterpreteerd worden: alle teams die jeugdcompetities spelen, vallen onder de regeling voor jeugd tot 18 jaar en mogen dus trainen in teamverband en wedstrijden spelen tegen andere De Meeuwen jeugdteams.

 

De corona spelregels

We blijven iedereen oproepen om je goed aan alle corona maatregelen te houden. Was je handen stuk, schud geen handen en houd afstand. 

 

Hieronder in het kort de corona spelregels (welke gelden op en langs de velden).

 • Houd 1,5 meter afstand! (zowel langs de lijn, voor en na het sporten maar ook tijdens rustmomenten).
 • Heb je klachten, blijf thuis. 
 • Geen toegang bij verkoudsheidsklachten of griepverschijnselen.
 • Respecteer en volg aanwijzingen van de begeleiding.
 • Geforceerd stemgebruik langs de lijn is niet toegestaan.
 • Volg de aangegeven looproutes en instructies.
 • Gebruik zoveel mogelijk je eigen materialen (en dus gebruik je eigen bidon).
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op onze sportlocatie, bij onderlinge wedstrijden niet eerder dan 30 minuten.
 • Publiek (ook ouders / verzorgers) langs de lijn is nog steeds niet toegestaan.
 • Teambegeleiding dient minimaal 1,5 meter afstand te houden. Let op, bij regen zijn er geen mogelijkheden om te schuilen.
 • Ons clubhuis en de kleedkamers zijn gesloten.
 • Sporters die klaar zijn met hun training (of onderlinge wedstrijden) worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk onze accommodatie verlaten.
 • Personen die tijdens de wedstrijd of training een specifieke functie hebben, bijvoorbeeld als trainer/coach, als spelbegeleider bij de jeugd of als scheidsrechter, mogen gedurende het uitoefenen van die functie aanwezig zijn. Zij moeten na het uitvoeren van de functie de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten.
 • Wachten bij toegangshekken of de omheining - dus net buiten onze sportaccommodatie - is niet toegestaan. Het afzetten en ophalen van onze jongste jeugd blijft wel mogelijk.

Lees de veelgestelde vragen en de antwoorden op deze pagina. De lijst met vragen en antwoorden wordt regelmatig bijgewerkt.

 

 

Protocol Verantwoord Sporten 

De aangescherpte maatregelen zijn door NOC*NSF en de sportbonden inmiddels verwerkt in het protocol verantwoord sporten. Dit protocol geeft verenigingen, sporters, trainers/coaches, vrijwilligers, ouders/verzorgers en gemeenten richting hoe te handelen, uitgaande van de huidige maatregelen. Je leest het aangepaste protocol op de site van NOC*NSF. Naar sportprotocol

 

Meer informatie over corona en sport vind je ook op de site van de Rijksoverheid.

 

 
23-2-2021 Bestuur