Lidmaatschap opzeggen? 

2-4 Nieuws
Het coronavirus zorgt nog steeds voor voor veel onduidelijkheid. Als HC De Meeuwen nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z'n allen maken, zoveel mogelijk met z'n allen dragen. Om die reden vragen we je om jouw solidariteit met onze vereniging.

Opzeggen voor het nieuwe hockeyseizoen kan kosteloos voor 1 mei van het lopende hockeyseizoen. Voor opzeggingen die de ledenadministratie na 1 mei 2021 ontvangt, is contributie voor het seizoen 2021-2022 verschuldigd.

Opzeggen van je lidmaatschap bij HC De Meeuwen is mogelijk door een e-mail te sturen naar: [email protected] Je bent niet verplicht om de reden van opzegging op te geven maar als je dit wel doet, wordt dit zeer gewaardeerd. Deze informatie kan voor ons zeer nuttig zijn. 

Mondelinge opzeggingen of opzeggingen aan andere personen dan de ledenadministratie worden als nietig beschouwd. Er wordt altijd een bevestiging van de opzegging verstuurd. Geen bevestiging betekent dat er geen opzegging is ontvangen.
 
2-4-2021 Algemeen