Nieuw leven in de Club van 50

21-7 Nieuws

De Meeuwen kent al jaren een onafhankelijke "Club van 50”. Dit is een groep van betrokken leden, oud-leden en ouders van jeugdleden die de vereniging een warm hart toedragen en het leuk vinden hierin iets extra’s te betekenen. Door onder meer de Corona-jaren is deze Club wat op de achtergrond geraakt. Maar de reden voor het bestaan van de Club is nog altijd springlevend. Alle reden voor een doorstart!

Het doel van de Club komt er op neer om de vereniging (HC de Meeuwen) te ondersteunen met zaken die normaliter niet de hoogste prioriteit hebben en daardoor niet snel gerealiseerd kunnen worden. Dit doen de leden van de Club door jaarlijks een bedrag van 50€ te doneren en vervolgens tijdens een jaarlijkse bijeenkomst een goede bestemming te geven. Het gaat daarbij uitdrukkelijk niet om een bijdrage aan de reguliere financiële boekhouding van de vereniging maar juist om zaken die niet snel in de begroting kunnen worden voorzien.

De Club van 50 wil de vereniging ondersteunen met extraatjes in de vorm van concrete bestemmingen. Alle leden kunnen hiervoor voorstellen indienen en op een jaarlijkse bijeenkomst wordt hieruit een keuze gemaakt. Dit wordt aan het bestuur van de Meeuwen voorgelegd en bij toestemming, door de leden van de Club uitgevoerd.

Van de afgelopen jaren is nog ongeveer 1000 € in kas. Voorstellen die voor de komende tijd al genoemd zijn, zijn een tribune aan de kopzijde van veld 1, een buiten-barbecue en een scorebord voor veld 2. Wellicht heb jij nog een ander idee?

De jaarlijkse bijeenkomst is overigens zeker ook bedoeld om de betrokkenheid met de vereniging en onderling, te versterken met een hapje en een drankje. Mogelijk kan dit ook worden gecombineerd met andere bijeenkomsten zoals de ALV of de sponsoren avond.

De Club functioneert onafhankelijk van de vereniging maar gebruikt wel de infrastructuur van de Meeuwen. De bijdragen worden uitgevraagd (in oktober) en geind door de penningmeester van de Meeuwen en -op een aparte rekening- beheerd. De Kascontrolecommissie controleert jaarlijks de boeken van de vereniging en daarmee ook de financiën van de Club. Daarmee is een onafhankelijke controle op de penningen van de Club gewaarborgd.

De namen van de leden van de Club worden vermeld op het digitale scherm achter de bar en op de website van de vereniging. Uiteraard kunt u daarvoor desgewenst ook bedanken.

U kunt lid worden van de Club van 50 door zich hiervoor aan te melden via een mail aan: [email protected] en in oktober de bijdrage van 50 € te betalen zodra hiervoor het verzoek van de penningmeester is binnengekomen. U bent dan een jaar lid. Terugtrekken als lid kan te allen tijden (via een mail aan: [email protected]) maar er worden geen bedragen gerestitueerd.

Momenteel vormen René Velthausz en René Breukel het ‘bestuur’ van de Club van 50. Voorstel is dat bestuursleden maximaal een periode van 3 jaar de functie bekleden. Bestuurswijzigingen worden op de jaarlijkse bijeenkomst besloten/gekozen. Ieder lid kan zich kandidaat stellen.

Kortom: doe mee in deze club en help de vereniging, je krijgt er een goed gevoel en minimaal één leuke avond voor terug! Meld je aan via een Mail aan [email protected].

 

Graag tot horens,

René en René

 
21-7-2024 Nieuws