Nieuwe privacywet (de AVG)

6-4 Nieuws

Vanaf 25 mei 2018 gelden er strengere regels op het gebied van privacy. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt dan vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Elke vereniging moet voor die tijd in kaart brengen hoe zij omgaat met persoonsgegevens.


De KNHB heeft alle verenigingen toegang geboden tot een zogenaamde AVG-tool. Met deze tool kan een stappenplan gevolgd worden die verenigingen helpt om tijdig aan de wetgeving te voldoen. Ook HC De Meeuwen maakt gebruik van deze tool.

 

 
6-4-2019 Bestuur