Veldverlichting

24-10 Nieuws
Nu de dagen weer korter worden en daarmee de veldverlichting steeds sneller ingeschakeld wordt, een verzoek aan alle leden om bewust om te gaan met het gebruik van de veldverlichting.

Vanzelfsprekend is de verlichting er om te kunnen hockeyen, echter onnodig gebruik leidt tot onnodige kosten.

Wordt een veld (of een gedeelte ervan) tijdens of na jouw training niet meer gebruikt, schakel het dan uit.

Door er met elkaar bewust mee om te gaan, kunnen we onnodige kosten voorkomen.
 
24-10-2020 Algemeen