Corona-update

28-11 Nieuws

Update: 15-01-2022

Tijdens de persconferentie van vrijdagavond 14 januari kondigde het kabinet versoepelingen aan. Ook voor de sport!

Vanaf 15 januari 2022 gelden de volgende
coronamaatregelenvoor de sportbranche.

Iedereen mag binnen en buiten sporten. De volgende regels gelden:

 • In ons clubhuis is een coronatoegangsbewijs verplicht bij gebruik van voorzieningen binnen. Bijvoorbeeld in de kleedkamers of toiletten. Er zijn uitzonderingen (zie kopje coronatoegangsbewijzen).
 • Alleen onderlinge wedstrijden en trainingen met teams van de eigen club zijn toegestaan.
 • Bij binnen en buiten sporten is geen publiek aanwezig. Dit geldt voor amateursport.
 • Sportkantines zijn alleen open voor afhaal.
 • Kleedkamers, toiletten en douches zijn open.
 • Sporten in groepsverband is toegestaan.
 • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en trainingen.
 • Houdt u aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
 • Er is geen beperking in de groepsgrootte bij binnen- of buitensport of sporten in de openbare ruimte.

 

Coronatoegangsbewijzen

 • Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor sporters van 18 jaar en ouder:
  • die gebruikmaken van faciliteiten binnen op buitensportlocaties, zoals kleedkamers en toiletten.

 • Een coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor:
  • vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten ins ons clubhuis. Dit betekent dat zowel betaalde als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten.
  • afhaal bij sportkantines. Zonder coronatoegangsbewijs kan gebruik gemaakt worden van de afhaalfunctie in sportkantines.

 

Mondkapjes

 • Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar op:
  • sporthal, behalve tijdens het sporten.
  • in ons clubhuis, zoals kleedkamers en de sportkantine.

 


 

Het sportprotocol ‘Verantwoord Sporten’ van het NOC*NSF en de paginamet antwoorden op veel gestelde vragen zijn hierop aangepast.
 
28-11-2022 Bestuur