Lied Tromp Meesters benoemd tot erelid

11-10 Nieuws

Op de ALV van 8 oktober 2021 deed het bestuur het bijzondere voorstel om Mevrouw Lied Tromp Meesters het predicaat Lid van Verdienste te ontnemen, maar haar het hoogst haalbare - het Erelidmaatschap - te verlenen. Dit vanwege haar zeer unieke voortrekkersrol in de oprichting van Hockeyclub De Meeuwen. Zij heeft op een bescheiden manier een zeer grote en doorslaggevende rol gespeeld in de beginjaren. Naast haar man betrok ze anderen bij de oprichting en bij het uitrollen van de hockeyclub in de polder. De tomeloze inzet van tijd, energie, betrokkenheid en enthousiasme maakt dat Lied, evenals haar man Willem, het erelidmaatschap ten volle verdient.

Lied Tromp Meesters werd eind jaren zestig lid van de net opgerichte afdeling NOP van de Soroptimisten. Toen ze binnenkwam in haar eerste vergadering heerste er een verslagen stemming. De landelijke kranten stonden die dag vol met het bericht dat zelfdoding onder jongeren in Nederland het meest voorkwam in de Noordoostpolder. Dit bericht kwam hard binnen bij de dames. Wat konden zij hieraan doen, hoe zouden ze jongeren zou kunnen helpen? Sport wellicht? Maar wat? Aldus besloot de vergadering die dag, spontaan een hockeyclub op te richten en Lied werd gevraagd zich hiermee te belasten. Lied nam de uitdaging enthousiast, maar ook wat overrompeld aan.

 
11-10-2021 Nieuws