Uitnodiging AV 2022

7-10 Nieuws Beste Meeuw,

Hierbij nodigt het bestuur je uit voor de Algemene Vergadering die vrijdag 14 oktober 2022 van 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur wordt gehouden in ons clubhuis. 
De agenda, de notulen van de ALV van 2021, de jaarverslagen van het secretariaat en TC, het financiĆ«le jaarverslag en de begroting, zijn uitsluitend te vinden op de website / LISA in het afgesloten gedeelte voor de leden. De stukken zullen tenminste een week voor de AV voor de leden ter inzage op de site worden neergezet.

Met sportieve groet,

Niels Breukel
Secretaris | HC De Meeuwen
 
7-10-2023 Nieuws